בתים מרפאים

הגישה האדריכלית של “בתים מרפאים” נובעת מתוך היבט אקולוגי – הוליסטי,
שמשמעותו “אני יוצר.ת את הסביבה שיוצרת אותי”. 

במהלך עבודתי כאדריכלית אקולוגית, אני רואה בתכנון, דרך לריפוי היחסים עם הסובב אותנו – אנשים, אדמה, קהילה. זוהי גישתי כאשר אני ניגשת לתכנון במרחב הפרטי או הציבורי. 

גישה מרפאה בתכנון ובבניית בית, כוללת קשר אופטימלי בין הבית לבין סביבתו, תשומת לב לשימוש בחומרים מהם הוא נבנה (בוץ, אבן, קירות מבודדים וכדומה) ושילוב מערכות טכנולוגיות התורמות ליצירת בית בר קיימא. המשמעות של בית מרפא עבורי הוא יצירת מרחב מטעין וממלא, המאפשר חווית נחת ורווחה, ומאפשר טיוב היחסים בין דרי הבית. 

לפי גישה זו, בעת יצירת מרחב ציבורי, אתכנן מקום מרתק וממגנט, המתייחס לסביבה בה הוא מתקיים ויוצר סביבה חדשה, מעוררת תשוקה וחיים.

תכנון הבית וסביבתו מביא עמו תהליך של דיוק צרכים, רצונות וחלומות של בני הבית, מאפשר מרחב לבניית מקום פנימי וחיצוני של קרבה ומפגש לצד פרטיות. קיימת התייחסות למיקום הבית בסביבתו על הרבדים הרבים, דבר המאפשר חיבור משמעותי ועמוק בחיבור בני הבית לנופים סביב, לאדמה, לקהילות בהם הם עשויים לבוא לידי ביטוי מלא יותר. 

בתכנון ציבורי, אנו שואלים האם המצב הקיים אכן משרת את הצרכנים שלו במידה המייטבית וכיצד הוא מתייחס לאדמה עליה הוא ניצב, לסביבה הפיזית בה הוא מתקיים. 

באתר נמצאות כמה סוגות תכנון- מהפרטי אל הציבורי. 

אנו עוסקים בתכנון וליווי של: 

התכנון כולל: הגדרת צרכים, התוויית חלומות, הגשת סקיצות עד לאישור המזמינים, הגשת רישוי חכם, ליווי הפרויקט עד לסיומו השמח.